Doelstelling

Het primaire doel van onze stichting is om buurtbewoners aan te zetten tot emancipatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Om hier praktisch vorm aan te geven ontwikkelt onze stichting een breed scala aan projecten en activiteiten. Het is voor de stichting essentieel dat verzoeken en signalen vanuit onze omgeving in die activiteit- en projectontwikkeling worden meegenomen. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere de volgende aan­dachtsgebieden:

  • bevorderen van maatschappelijke (en politieke) participatie;
  • voorlichting, advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
  • onderhouden en uitbreiden van de sociale kaart;
  • versterken van de sociale samenhang in de buurt, met name door ¬¨het bevorderen van onderling begrip en het vergroten van inzicht in elkaars normen, waarden en gebruiken;
  • versterking van het gevoel van eigenwaarde;
  • behandelen van maatschappelijke vraagstukken;
  • ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige identiteit ;
  • ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie ;
  • ondersteuning bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van persoonlijke talenten;
  • inzicht geven in arbeidsmarktperspectieven