Activiteiten

Uitgeoefende activiteiten

 • Deelname aan landelijke en lokale overleg- en adviesstructuren;
 • het in stand houden en ondersteunen van een educatiecentrum;
 • voorlichtingsbijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen;
 • participeren in buurtactiviteiten en projecten;
 • houden van open dagen voor buurtbewoners;
 • opvoedingsondersteuning;
 • huiswerkbegeleiding;
 • sociale spreekuren;
 • CITO- trainingen;
 • ontmoetingsruimte;
 • buurtfeesten;
 • kadertrainingscursussen voor aspirant-bestuursleden en vrijwilligers;
 • Nederlandse taal- en conversatielessen;
 • sport en spel activiteiten;
 • excursies;
 • themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen;
 • organiseren van naschoolse activiteiten;
 • aansluiten bij en/of ontwikkelen van projecten en activiteiten; gericht op het verruimen van kansen op stage en werk.